Vinaincon

Đại hội Công đoàn cơ quan VINAINCON lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng: 09.01.2017


Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐ.XDCN ngày 17/2/2017 của Công đoàn Tổng công ty về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 01 tháng 9 năm 2017.


B14I5601.jpg


Tham dự Đại hội có các đ/c Lãnh đạo Tổng Công ty: Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí là chủ tịch Đoàn công ty và đơn vị cơ sở và 83/120 đoàn viên Công đoàn khối Cơ quan Tổng công ty.


Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty lần thứ IV (2011-2017):


Trong 5 năm qua, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế cả trong và ngoài nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, tình hình thiên tai, lũ lụt kéo dài trên phạm vi rộng trong cả nước. Thị trường xây dựng cơ bản và sản xuất công nghiệp gặp phải những khó khăn rất lớn như: biến động tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, giá nhân công tăng, nguồn tín dụng eo hẹp, khó tiếp cận… Đây là những thách thức lớn đối với ngành xây lắp cả nước nói chung, trong đó có Tổng công ty chúng ta.


Cùng với vai trò quản lý, điều hành đối với các đơn vị thành viên,Tổng công ty còn trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh thông qua việc thành lập các Ban Điều hành Dự án tham gia thi công nhiều công trình. Giá trị kinh doanh của Khối Cơ quan Tổng công ty đã tăng dần theo từng năm. Từ chỗ chi phí để hoạt động bộ máy quản lý và điều hành của Tổng công ty phụ thuộc chính vào nguồn thu từ các Công ty, đơn vị thành viên, thì nay giá trị sản lượng trực tiếp điều hành Dự án của Tổng công ty đã đạt trên dưới 1.000 tỷ đồng/năm, là nguồn thu cơ bản cho bộ máy hoạt động, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng chung cả về sản lượng, doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận, thu nhập của CB CNV Cơ quan được duy trì ở mức khá trong toàn Tổng công ty, đã tạo ra sự ổn định đời sống vật chất, tinh thần và tạo sự yên tâm, gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp.


Cơ quan Tổng Công ty trong những năm qua luôn thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, đầu mối chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Mỗi CB CNV của Khối Cơ quan Tổng Công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung, đời sống việc làm được đảm bảo, thu nhập được nâng lên, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC được giữ vững và phát huy. Báo cáo cũng nêu rõ những ưu, khuyết điểm đạt được cũng như còn tồn tại trong những năm qua, từ đó giúp cho việc khắc phục các điểm yếu trong nhiệm kỳ này và hoạch định nhiệm vụ hoạt động của tổ chức Công đoàn khối cơ quan đầy đủ hơn và hiệu quả hơn.


Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả cũng như chỉ rõ những tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2011-2017; thảo luận và đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2022.


B14I5840.jpg

Đ/c Hoàng Chí Cường - Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022


Với sự tín nhiệm của các đại biểu, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu tham dự Đoàn đại biểu của Công đoàn cơ quan Tổng công ty dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV.

Đ/c Hoàng Hữu Phương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, thay mặt tổ chức Công đoàn Tổng Công ty đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của tổ chức Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty, đồng thời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động và phong trào CNVC của Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty đạt được nhiều kết quả trong nhiệm kỳ qua.


Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội: 


B14I5581.JPGB14I5582.jpgB14I5666.jpg

(Đ/c Hoàng Chí Cường - Bí thư Đảng bộ Tổng công ty,

Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu) 


B14I5697.jpg

                                           (Đ/c Hoàng Hữu Phương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu)  


B14I5621.jpgB14I5627.jpgB14I5634.jpgB14I5834.jpgB14I5854.jpgB14I5848.jpg

                                (Đ/c Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa cảm ơn và chia tay 

                                    đ/c Hoàng Thế Hiển thôi giữ vị trí UV BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2017)