Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 06.30.2023

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội.


IMG_0030.JPG

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty khai mạc Đại hội


Đại hội nghe các Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty; Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty…


Trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng, hậu quả của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, ảnh hưởng của xung đột ở Ukraine, thị trường xây lắp bị ảnh hưởng rất lớn và chưa thể vực dậy ngay được. Xây dựng cơ bản giảm nên các đơn vị xây lắp như Tổng công ty hiện đang thiếu việc làm, cạnh tranh trở nên gay gắt hơn những năm trước. Thị trường cọc và trụ điện bê tông là mảng mang lại lợi nhuận cho Tổng công ty trong những năm qua cũng bị thu hẹp do không triển khai được các dự án điện nông thôn và cải tạo nâng cấp điện trung và hạ thế, điện thành phố thì ngầm hóa - thị trường gần như không còn. Thị trường tiêu thụ xi măng và clanke, trước đây chiếm tỷ trọng doanh thu lớn của Tổng công ty nay giảm mạnh do thị trường xây dựng trong nước và khu vực, nhất là Trung Quốc bị đóng băng. Việc tra soát hậu kiểm thuế phí dẫn tới một số đơn vị sử dụng khoáng sản phát sinh nhiều chi phí chưa được hạch toán các kỳ trước/ thuế đất và các chính sách thuế dẫn tới một số dự án hợp tác đầu tư phải dừng triển khai và hủy hợp đồng ....


IMG_0034.JPG

Ông Đỗ Chí Nguyễn, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tổng công ty


Các Đơn vị trong Tổng công ty đã nỗ lực trong hoạt động SXKD, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm soát, đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực quản lý của cán bộ điều hành tại các đơn vị, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả. Cơ quan điều hành Tổng công ty đã có nhiều biện pháp trong việc hỗ trợ nhân sự về quản lý cũng như tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất hợp lý để có giải pháp xử lý, giải quyết phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay, một số đơn vị trong Tổng công ty không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.


Các cổ đông tiếp tục nghe báo cáo các mặt hoạt động của Tổng công ty và bao gồm nhận định tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của Tổng công ty cho năm tới.


IMG_0045.JPG

Ông Đặng Quang Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán


IMG_0009.JPG


Mặc dù suy thoái kinh tế có chiều hướng giảm, lạm phát được kiểm soát nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn dự báo ở mức thấp, cuộc xung đột ở Ucraina vẫn còn tiếp diễn. Tại Việt Nam, Nhà nước đã đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2023 như: Sửa đổi luật đất đai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thu hút vốn FDI...Tuy vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với năm 2022. Thị trường xây dựng cơ bản được dự báo sẽ phục hồi chậm. Thu hút vốn FDI gặp trở ngại do ảnh hưởng của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu; Giá trị các hợp đồng kinh tế chuyển giao sang năm 2023 là 1.264 tỷ đồng; Thị trường tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng chậm; Thuế xuất khẩu Clinker tăng từ 5% lên 10% và giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu dự báo tiếp tục tăng cao.


IMG_0055.JPG

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát


Tổng công ty đặt ra những nhiệm vụ cơ bản được đặt ra cho năm 2023 gồm: Xây dựng lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp, thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty tại các công ty phù hợp với quy định quản lý chung; Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng của Tổng công ty và các Công ty; Mở rộng các loại hình xây lắp ngoài những loại hình công trình đang là thế mạnh của Tổng công ty; Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm việc làm, đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch và thu nhập cho người lao động; Nghiên cứu và đầu tư sản xuất sản phẩm bê tông mới phù hợp với xu thế phát triển về công nghệ xây dựng trong các lĩnh vực bê tông tấm lớn và kết cấu bê tông đúc sẵn công nghệ mới; Làm việc với các cơ quan chức năng để điều chỉnh lại mức trả nợ vay dài hạn; xây dựng phương án cơ cấu Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, giảm áp lực trả nợ vay; Nâng cấp, bổ sung các quy chế, quy định trong việc quản lý các dự án do Tổng công ty nhận thầu thi công nhằm kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả; Nâng cấp, bổ sung các quy chế, quy định nhằm kiểm soát rủi ro, hiệu quả SXKD của các Công ty thành viên; Thực hiện quy định giám sát đặc biệt đối với các công ty thua lỗ nhiều năm theo đúng quy định; Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý dự án tại hiện trường, văn phòng Tổng công ty và các công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận trong quản lý doanh nghiệp cho các đơn vị và văn phòng Tổng công ty.


IMG_0062.JPG

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty trình bày nội dung sửa đổi về nhân sự, Điều lệ Tổng công ty


IMG_0086.JPG

Cổ đông tham gia ý kiến


IMG_0075.JPG

Đại hội thông qua các nội dung đã nêu


Nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2023 được đánh giá là nặng nề và nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra.   


Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc vào lúc 11h15 cùng ngày./.