Vinaincon

Địa chỉ 22 phố Minh Khai, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 84-225-3540-882 Fax: 84-225-3527-561
Email: ctyccim@gmail.com
Website:

CIMG1690.JPGNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế;

-  Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa;

-  Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

- Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.


Địa chỉ 22 phố Minh Khai, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 84-225-3540-882 Fax: 84-225-3527-561
Email: ctyccim@gmail.com
Website:

CIMG1690.JPGNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế;

-  Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa;

-  Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

- Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.


Địa chỉ 22 phố Minh Khai, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 84-225-3540-882 Fax: 84-225-3527-561
Email: ctyccim@gmail.com
Website:

CIMG1690.JPGNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế;

-  Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa;

-  Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

- Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.


Địa chỉ 22 phố Minh Khai, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 84-225-3540-882 Fax: 84-225-3527-561
Email: ctyccim@gmail.com
Website:

CIMG1690.JPGNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế;

-  Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa;

-  Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

- Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.


Địa chỉ 22 phố Minh Khai, TP.Hải Phòng
Điện thoại: 84-225-3540-882 Fax: 84-225-3527-561
Email: ctyccim@gmail.com
Website:

CIMG1690.JPGNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phi tiêu chuẩn, chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiền chế;

-  Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện đo lường và điện tự động hóa;

-  Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, xây dựng các đường dây và trạm điện, các công trình thuộc ngành bưu chính viễn thông;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư kim khí, thiết bị máy móc dân dụng và dịch vụ xuất nhập khẩu; 

- Thiết kế tư vấn, đầu tư các dự án.