Vinaincon

Địa chỉ Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3930 3097 Fax: 84-28-3930 3555
Email: pcc2@hcm.vnn.vn
Website: None

GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), được thành lập từ ngày 03/6/1978 với tên gọi Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 2, đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 347/NL/TCCN của Bộ Năng Lượng với nhiệm vụ xây dựng, cải tạo lưới điện ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đến năm 2005, Công ty Xây lắp Điện 2 được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 36?2005/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 từ khi thành lập đến nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mở rộng địa bàn rộng khắp cả nước trong các lĩnh vực xây lắp đường dây, trạm và cáp ngầm ở tất cả các cấp điện áp; sản xuất các loại cột thép và trụ điện bê tông ly tâm cũng như các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra Công ty còn đào tạo công nhân nghề xây lắp điện, nghề xây dựng, nghề Cơ khí để cung ứng công nhân lành nghề cho các Chi nhánh trực thuộc cũng như các đơn vị khác. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; hạ tầng cơ sở, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất cột điện bê tông và các cấu kiện bê tông; sản xuất cột điện thép và kết cấu kim loại mạ kẽm; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung cao thế; lọc dầu máy biến áp đến 500kV;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm điện đến 110 kV; lập và thẩm định các dự án đầu tư;

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật; vận tải hàng hoá, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch; đầu tư khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:


vuot bien 4.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Namvuot bien 6.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


tru 3.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


MY THO 1.JPG

Công trình Trạm 500KV Mỹ Tho


Photo1 d2.jpg

Trạm biến áp 500KV Cầu Bông


pcc2 lap dung cot DZ Pleiku My phuoc Cau Bong.jpg

Đường dây 500KV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


DZ 500 Vinh Tan Song May.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây


TBA 220 Dak Nong.jpg

Trạm Biến áp 220KV Đăk Nông


TBA 220 Dak Nong2.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây
Địa chỉ Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3930 3097 Fax: 84-28-3930 3555
Email: pcc2@hcm.vnn.vn
Website: None

GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), được thành lập từ ngày 03/6/1978 với tên gọi Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 2, đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 347/NL/TCCN của Bộ Năng Lượng với nhiệm vụ xây dựng, cải tạo lưới điện ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đến năm 2005, Công ty Xây lắp Điện 2 được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 36?2005/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 từ khi thành lập đến nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mở rộng địa bàn rộng khắp cả nước trong các lĩnh vực xây lắp đường dây, trạm và cáp ngầm ở tất cả các cấp điện áp; sản xuất các loại cột thép và trụ điện bê tông ly tâm cũng như các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra Công ty còn đào tạo công nhân nghề xây lắp điện, nghề xây dựng, nghề Cơ khí để cung ứng công nhân lành nghề cho các Chi nhánh trực thuộc cũng như các đơn vị khác. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; hạ tầng cơ sở, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất cột điện bê tông và các cấu kiện bê tông; sản xuất cột điện thép và kết cấu kim loại mạ kẽm; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung cao thế; lọc dầu máy biến áp đến 500kV;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm điện đến 110 kV; lập và thẩm định các dự án đầu tư;

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật; vận tải hàng hoá, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch; đầu tư khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:


vuot bien 4.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Namvuot bien 6.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


tru 3.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


MY THO 1.JPG

Công trình Trạm 500KV Mỹ Tho


Photo1 d2.jpg

Trạm biến áp 500KV Cầu Bông


pcc2 lap dung cot DZ Pleiku My phuoc Cau Bong.jpg

Đường dây 500KV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


DZ 500 Vinh Tan Song May.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây


TBA 220 Dak Nong.jpg

Trạm Biến áp 220KV Đăk Nông


TBA 220 Dak Nong2.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây
Địa chỉ Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3930 3097 Fax: 84-28-3930 3555
Email: pcc2@hcm.vnn.vn
Website: None

GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), được thành lập từ ngày 03/6/1978 với tên gọi Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 2, đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 347/NL/TCCN của Bộ Năng Lượng với nhiệm vụ xây dựng, cải tạo lưới điện ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đến năm 2005, Công ty Xây lắp Điện 2 được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 36?2005/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 từ khi thành lập đến nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mở rộng địa bàn rộng khắp cả nước trong các lĩnh vực xây lắp đường dây, trạm và cáp ngầm ở tất cả các cấp điện áp; sản xuất các loại cột thép và trụ điện bê tông ly tâm cũng như các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra Công ty còn đào tạo công nhân nghề xây lắp điện, nghề xây dựng, nghề Cơ khí để cung ứng công nhân lành nghề cho các Chi nhánh trực thuộc cũng như các đơn vị khác. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; hạ tầng cơ sở, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất cột điện bê tông và các cấu kiện bê tông; sản xuất cột điện thép và kết cấu kim loại mạ kẽm; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung cao thế; lọc dầu máy biến áp đến 500kV;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm điện đến 110 kV; lập và thẩm định các dự án đầu tư;

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật; vận tải hàng hoá, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch; đầu tư khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:


vuot bien 4.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Namvuot bien 6.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


tru 3.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


MY THO 1.JPG

Công trình Trạm 500KV Mỹ Tho


Photo1 d2.jpg

Trạm biến áp 500KV Cầu Bông


pcc2 lap dung cot DZ Pleiku My phuoc Cau Bong.jpg

Đường dây 500KV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


DZ 500 Vinh Tan Song May.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây


TBA 220 Dak Nong.jpg

Trạm Biến áp 220KV Đăk Nông


TBA 220 Dak Nong2.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây
Địa chỉ Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3930 3097 Fax: 84-28-3930 3555
Email: pcc2@hcm.vnn.vn
Website: None

GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), được thành lập từ ngày 03/6/1978 với tên gọi Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 2, đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 347/NL/TCCN của Bộ Năng Lượng với nhiệm vụ xây dựng, cải tạo lưới điện ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đến năm 2005, Công ty Xây lắp Điện 2 được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 36?2005/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 từ khi thành lập đến nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mở rộng địa bàn rộng khắp cả nước trong các lĩnh vực xây lắp đường dây, trạm và cáp ngầm ở tất cả các cấp điện áp; sản xuất các loại cột thép và trụ điện bê tông ly tâm cũng như các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra Công ty còn đào tạo công nhân nghề xây lắp điện, nghề xây dựng, nghề Cơ khí để cung ứng công nhân lành nghề cho các Chi nhánh trực thuộc cũng như các đơn vị khác. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; hạ tầng cơ sở, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất cột điện bê tông và các cấu kiện bê tông; sản xuất cột điện thép và kết cấu kim loại mạ kẽm; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung cao thế; lọc dầu máy biến áp đến 500kV;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm điện đến 110 kV; lập và thẩm định các dự án đầu tư;

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật; vận tải hàng hoá, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch; đầu tư khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:


vuot bien 4.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Namvuot bien 6.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


tru 3.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


MY THO 1.JPG

Công trình Trạm 500KV Mỹ Tho


Photo1 d2.jpg

Trạm biến áp 500KV Cầu Bông


pcc2 lap dung cot DZ Pleiku My phuoc Cau Bong.jpg

Đường dây 500KV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


DZ 500 Vinh Tan Song May.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây


TBA 220 Dak Nong.jpg

Trạm Biến áp 220KV Đăk Nông


TBA 220 Dak Nong2.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây
Địa chỉ Số 81, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-28-3930 3097 Fax: 84-28-3930 3555
Email: pcc2@hcm.vnn.vn
Website: None

GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) là Doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), được thành lập từ ngày 03/6/1978 với tên gọi Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 2, đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 347/NL/TCCN của Bộ Năng Lượng với nhiệm vụ xây dựng, cải tạo lưới điện ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Đến năm 2005, Công ty Xây lắp Điện 2 được đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 theo Quyết định số 36?2005/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp Điện 2 từ khi thành lập đến nay đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và mở rộng địa bàn rộng khắp cả nước trong các lĩnh vực xây lắp đường dây, trạm và cáp ngầm ở tất cả các cấp điện áp; sản xuất các loại cột thép và trụ điện bê tông ly tâm cũng như các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra Công ty còn đào tạo công nhân nghề xây lắp điện, nghề xây dựng, nghề Cơ khí để cung ứng công nhân lành nghề cho các Chi nhánh trực thuộc cũng như các đơn vị khác. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm điện, các công trình nguồn điện;

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; hạ tầng cơ sở, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng, hồ chứa nước, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất cột điện bê tông và các cấu kiện bê tông; sản xuất cột điện thép và kết cấu kim loại mạ kẽm; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thử nghiệm kết cấu kim loại của các cột điện trung cao thế; lọc dầu máy biến áp đến 500kV;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm điện đến 110 kV; lập và thẩm định các dự án đầu tư;

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, tư vấn quản lý dự án cho các loại công trình về điện và công nghiệp;

- Tổ chức đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật; vận tải hàng hoá, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch; đầu tư khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG:


vuot bien 4.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Namvuot bien 6.jpg

Công trình Đường dây 22KV phục vụ Trung tâm Hành chính huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


tru 3.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


MY THO 1.JPG

Công trình Trạm 500KV Mỹ Tho


Photo1 d2.jpg

Trạm biến áp 500KV Cầu Bông


pcc2 lap dung cot DZ Pleiku My phuoc Cau Bong.jpg

Đường dây 500KV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


DZ 500 Vinh Tan Song May.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây


TBA 220 Dak Nong.jpg

Trạm Biến áp 220KV Đăk Nông


TBA 220 Dak Nong2.jpg

Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây