Vinaincon

Chế tạo cơ khí
15 hợp đồng chế tạo cơ khí thủy công

CÁC HỢP ĐỒNG CHẾ TẠO CƠ KHÍ THỦY CÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Stt

Tên Công trình

Khách hàng/đối tác

Giá trị hợp đồng

Phạm vi công việc

Thời gian chế tạo, lắp đặt

Mô tả khác

1

Công trình Nhà máy thủy điện Quảng Trị (tại Quảng Trị).

Tổng Công ty Xây dựng 4

77.633.000.000 VND

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường ống áp lực'
'- Thi công xây dựng nhà máy;
- Thi công xây dựng đê quai nhà máy;
- Tham gia thi công tháp điều áp

2005-2007

2

Công trình Nhà máy thủy điện Plêikrông (tại Kontum)

EVN/Ban QLDA TĐ 4

120.000.000.000 VND

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu.

2004-2006

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
- Cửa van cung đập tràn;
- Cầu trục chân dê;
- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;

3

Công trình Nhà máy thủy điện A Vương (tại Quảng Nam)

EVN/Ban QLDA TĐ 3

178.610.390.000 VND

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, đường ống áp lực.

2005-2007

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
- Cửa van cung đập tràn;
- Cầu trục chân dê;
- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;
- Đường ống áp lực đồng bộ với thiết bị thử tải đường ống: đường kính đến 3,8m;
- Ống chạc ba đối xứng;

4

Công trình thủy điện Buôn Kuôp (tại Đăk Lăk)

EVN/Ban QLDA TĐ 5

124.145.354.847 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, đường ống áp lực.

2005-2007

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
- Cửa van cung đập tràn;
- Cầu trục chân dê;
- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;
- Đường ống áp lực đồng bộ với thiết bị thử tải đường ống:

5

Công trình thủy điện Buôn Tua Srah (tại ĐăK Lăk và ĐăK Nông)

EVN/Ban QLDA TĐ 5

92.243.950.000 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu.

2006-2008

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
'- Cửa van cung đập tràn;
'- Cầu trục chân dê; Cầu trục gian máy 2x250 tấn
'- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;

6

Công trình Nhà máy thủy điện Srêpok 3 (tại Đăk Lăk)

EVN/Ban QLDA TĐ 5

170.610.500.000 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu.

2009-2011

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
'- Cửa van cung đập tràn;
'- Cầu trục chân dê; Cầu trục gian máy 2x250 tấn
'- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;

7

Công trình Nhà máy thủy điện Sê san 4 (tại Gia Lai)

EVN/Ban QLDA TĐ 4

317.076.760.000 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, đường ống áp lực.

2005-2007

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
- Cửa van cung đập tràn;
- Cầu trục chân dê;
- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;
- Đường ống áp lực đồng bộ với thiết bị thử tải đường ống:

8

Công trình thủy điện Bản Chát: Gói 20 (tại Lai Châu)

EVN/Ban QLDA TĐ 1

26.795.451.374 VND

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, đường ống áp lực.

2007-2009

-Cửa van vận hành kiểu bánh xe, cửa van sửa chữa;
- Cửa van cung đập tràn;
- Cầu trục chân dê;
- Hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van cung, van phẳng;

9

Công trình thủy điện Bản Chát: Gói 21 a (Lai Châu)

EVN/Ban QLDA TĐ 1

23.000.000.000 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt cầu trục gian máy 250 T

2007-2009

10

Công trình thủy điện Đăk mi 4 (tại Quảng Nam)

Ban QLDA NM Thủy điện Đăk Mi 4

8.680.342.350 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt cầu trục chân dê đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu

2010-2011

11

Công trình thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế)

Công ty CPTĐ Miền Trung (CHP)

187.448.846.768 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, đường ống áp lực.

2009-2011

12

Công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng)

VINACOMIN

186392997470 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, hướng dẫn và giám sát lắp đặt các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu, cầu trục gian máy, đường ống áp lực.

2013-2015

13

Công trình thủy điện Nho Quế 1 (tại Hà Giang)

Công ty CP TĐ Nho Quế 1

26.764.574.830 VNĐ

Thiết kế, chế tạo, sơn tại xưởng, vận chuyển đến chân công trình, dịch vụ lắp đặt, thử nghiệm, đào tạo và hướng dẫn vận hành các thiết bị CKTC các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, cửa xả hạ lưu.

2015-2017

14

Công trình Nhà máy thủy điện Nậm Khóa 3 (tại Lào Cai)

Công ty CP

Linh Linh

47.803.000.000 VNĐ

Cung cấp đồng bộ thiết bị CKTC trọn gói và dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt vận hành đồng bộ hoàn chỉnh.

2008-2010

15

Công trình Nhà máy thủy điện Nậm Pung (Lào Cai)

Công ty CP Đầu tư XD Hạ tầng và Giao Thông

14.152.667.161 VNĐ

Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện tuyến đường ống áp lực

2010-2012

 


NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC