Vinaincon

Công trình Kè, cống chống ngập khi triều cường tp. Hồ Chí Minh

Tên Công trình/ Dự án:

Giải quyết ngập triều Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố Biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)

Địa điểm:

Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách hàng/ Đối tác:

Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (TNEC SG) thuộc

Trung Nam Group (TNG)

Giá trị hợp đồng:

750.000.000.000 đồng

Phạm vi công việc:

- Xây dựng 2.5km đê/kè bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh ở các đoạn xung yếu

- Thi công hạng mục Kè mang Cống kiểm soát triều Phú Định

- Cung cấp toàn bộ cấu kiện bê tông đúc sẵn cho dự án (cọc tròn BTLT, cọc ván – cọc vuông, cấu kiện bê tông đúc sẵn ...)

Thời gian thi công:

2016 - 2021

Đơn vị thi công:

Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 – Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức


Mô tả về dự án:     

                       


Dự án triển khai kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Tp. Hồ Chí Minh.

Quy mô dự án gồm:

- Xây dựng 06 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40 – 160m

- Xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12m3/s, 1 trạm bơm 24m3/s tại cống Tân Thuận, 1 trạm bơm 18m3/s tại cống Phú Định

- Xây dựng 7,8km đê/kè bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh ở các đoạn xung yếu

- Các cống nhỏ có khẩu độ 1,0 m - 10,0 m từ Vàm Thuật đến Mương Chuối

- Xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án và hệ thống SCADA
Ke1.jpg

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC