Vinaincon

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 & 2 tại tỉnh Bạc liêu

Tên Công trình/Dự án:

Địa điểm:

Nhà máy Điện Gió Hòa Bình 1 & 2

Tỉnh Bạc Liêu

Khách hàng/ Đối tác:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh

Giá trị hợp đồng:

700.000.000.000 đồng

Phạm vi công việc:

- Sản xuất, thi công cọc bê tông ly tâm ứng lực trước D500C, D800C   
- Sản xuất và thi công l
p đặt dầm U BTCT DƯL 3.2m & 4m 
- Sản xuất, thi công lặp đặt hệ thống 45km hào cáp và lan can trong hệ sinh thái nhà máy điện gió Hòa Bình.

Thời gian thi công:

Từ tháng 03/2020 đến nay

Đơn vị thi công:

 

Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 – Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ đức

 

Mô tả về dự án:

 

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 & 2 được thực hiện với mục tiêu xây dựng và quản lý vận hành nhà máy điện sử dụng năng lượng gió để phát điện, hòa lưới điện quốc gia thông qua hợp đồng mua bán điện dài hạn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cung cấp nguồn điện bổ sung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện nhằm làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường; kết hợp nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng, phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Quy mô công suất của 2 dự án là 100MW, với tổng mức đầu tư là 5.223 tỷ đồng (trong đó Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Hòa Bình 2 có tổng mức đầu tư 2.823 tỷ đồng), hằng năm 2 nhà máy sản xuất ra sản lượng khoảng 400 triệu KWh, với mức doanh thu dự kiến đạt trên 800 tỷ đồng/năm.
HB1.jpg
HB2.jpgHoaBinh bia.jpg
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC