Vinaincon

Vật liệu và Kinh doanh khác
ĐẤT ĐÈN ACETYLEN, KHÍ HÓA LỎNG LPG VÀ ĐÁ XÂY DỰNG
Tổng công ty và đơn vị thành viên sản xuất và cung cấp đất đèn acetylen, khí hóa lỏng LPG (GAS) và đá xây dựng các kích cỡ.


1/ ĐẤT ĐÈN ACETYLEN, KHÍ HÓA LỎNG LPG (GAS):

sua.jpg
sx-den-acetylen-3-768x641.pngz2845012319731_26364148adef3eba12555d4009b06642.jpgsx-den-acetylen-4-1024x681.pngsx-den-acetylen-6-974x1024.pngsx-den-acetylen-1-768x476.png


2/ ĐÁ XÂY DỰNG:

da-mi-bui-2.png

Đá mi bụi


da-mi-sang-1.png

Đá mi sàng


da-xay-dung-1x2-1.png

Đá xây dựng 1x2


da-xay-dung-2x4-2.png

Đá xây dựng 2x4


da-xay-dung-4x6-2.png

Đá xây dựng 4x6

da-dmax-x4-2.png

Đá Dmax 0X4


da-hoc-1-1024x659.png

Đá hộc


NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC