Vinaincon

Sân phân phối 500kV Vũng Áng

Tên Công trình                     : Sân phân phối 500KV và 02 ngăn lộ 500KV Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Địa điểm                              :  Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Đối tác                                  : Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)

Giá trị hợp đồng                  : 666.000.000.000VND

Phạm vi công việc                : Xây dựng hạ tầng Sân phân phối 500kV và 02 ngăn lộ 500kV của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, 

                                                Ngăn máy biến áp liên lạc 500/220kV của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Thời gian thi công                : 2012 - 2014


Dự án được thực hiện bởi Liên danh nhà thầu: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BĐCC) – Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1), trong đó VINAINCON là đơn vị đứng đầu liên danh. Điều đặc biệt, đây là công trình Sân phân phối 500kV đầu tiên được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay bởi một liên danh nhà thầu trong nước.

Điểm đột phá trong quá trình thì công sân phân phối điện 500kV TTĐL Vũng Áng là tỷ lệ nội địa hóa tối đa, các gói thầu chính, nhất thứ, nhị thứ đều do các đơn vị của Việt Nam thực hiện. Gói thầu chính cung cấp máy biến áp (MBA) 1 pha 500kV/220/35-150MVA kèm theo tổ hợp 35kV và trung tính MBA được chế tạo bởi Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh. Đây là máy biến áp 500kV thứ 2 được Việt Nam chế tạo thành công sau MBA 500kV Nho Quan, Ninh Bình. Gói thầu thứ cấp gồm tụ bù tủ bảng, hệ thống thông tin viễn thông do Công ty CP EVNTEC Kỹ thuật Năng lượng thực hiện. Toàn bộ công tác lắp đặt thiết bị lại do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, đơn vị thành viên của VINAINCON thực hiện. Chỉ một số thiết bị của gói thầu nhất thứ được nhập khẩu từ các nước G7 do Hãng Alstom, GE cung cấp. 


Một số hình ảnh công trình:


SPP 500kV Vung Ang (1).JPG


IMG_3713.JPG 

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC