Vinaincon

Trung tâm thương mại AEON MALL

Tên Công trình:      Trung tâm Thương mại AEON Campuchia
Địa điểm:                Phnompenh, Campuchia
Đối tác:                   Tập đoàn Xây dựng và kỹ thuật GS (Hàn Quốc)
Giá trị hợp đồng:    70.602.000.000VND
Phạm vi công việc:  Xây dựng
Thời gian thi công: 29/01/2013-30/6/2014

Mô tả công trình:


DSC00344.JPGDSC00359.JPGDSC00349.JPG
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC