Vinaincon

Vật liệu và Kinh doanh khác
XI MĂNG VÀ CLANKE

To roi gioi thieu-01.jpgSẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY:

- Xi măng PCB40 rời : dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: dùng cho xây trát hoàn thiện công trình. 

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013


To roi QS C91-01.jpgTo roi QS C91-02.jpg
To roi A2-01.jpgTo roi A2-02.jpgCHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG


- Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất;

- Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh;

- Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng;

- Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm; 

- Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008; 

- Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo; 

- Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định; 

- Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần; 

- Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng tháng/lần;

- Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần; 

- Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp.


To roi A2-03.jpg
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC