Vinaincon

Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3883 2040 Fax: (84-8) 39303655
Email: xaylapdien4@vnn.vn
Website: http://www.pcc4.com.vn


Thang_11.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28-12-1987 trên cơ sở sáp nhập công ty Xây lắp điện 1 và công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 4. Đến năm 1988 theo QĐ số 63/1988/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp, công ty trở thành 1 trong 4 công ty xây lắp điện chuyên ngành của Quốc gia trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thực hiện tiến trình đổi mới doanh nghiệp theo QĐ số 35/2005/QĐ-BCN ngày 30-08-2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, Công ty Xây lắp điện 4 chuyển thành công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4). 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của Bộ công thương, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 KV, trong đó có đường dây 500 KV Bắc- Nam, Ô Môn- Nhà Bè, Cai Lậy- Long An, Thường Tín- Quảng Ninh.... các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...và gần 1000 công trình đường dây và trạm biến áp từ 35 kV-220 kV tại Việt Nam và nước bạn Lào. Bên cạnh các dự án điện, PCC4 còn thi công các công trình điện hạ thế, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống thông tin viễn thông, chế tạo các sản phẩm cột thép mạ kẽm và kết cấu bê tông ly tâm...đáp ứng thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 


THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu. 


VỐN ĐIỀU LỆ: 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; 

- Các công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước;

- Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép; 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế;

- Lọc dầu máy biến áp đến 500KV; 

- Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35KV ; 

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.


500_M2_bac nam.jpg

Đường dây siêu cao áp 500KV Bắc Nam (mạch 1)


images1928497_DongAnh_140617_2.JPG

Thi công Công trình Đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2


DZ 500 Son la Lai chau.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


TBA Son la.JPG

Trạm Biến áp 500KV Sơn La, Việt Nam


Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3883 2040 Fax: (84-8) 39303655
Email: xaylapdien4@vnn.vn
Website: http://www.pcc4.com.vn


Thang_11.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28-12-1987 trên cơ sở sáp nhập công ty Xây lắp điện 1 và công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 4. Đến năm 1988 theo QĐ số 63/1988/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp, công ty trở thành 1 trong 4 công ty xây lắp điện chuyên ngành của Quốc gia trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thực hiện tiến trình đổi mới doanh nghiệp theo QĐ số 35/2005/QĐ-BCN ngày 30-08-2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, Công ty Xây lắp điện 4 chuyển thành công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4). 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của Bộ công thương, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 KV, trong đó có đường dây 500 KV Bắc- Nam, Ô Môn- Nhà Bè, Cai Lậy- Long An, Thường Tín- Quảng Ninh.... các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...và gần 1000 công trình đường dây và trạm biến áp từ 35 kV-220 kV tại Việt Nam và nước bạn Lào. Bên cạnh các dự án điện, PCC4 còn thi công các công trình điện hạ thế, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống thông tin viễn thông, chế tạo các sản phẩm cột thép mạ kẽm và kết cấu bê tông ly tâm...đáp ứng thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 


THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu. 


VỐN ĐIỀU LỆ: 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; 

- Các công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước;

- Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép; 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế;

- Lọc dầu máy biến áp đến 500KV; 

- Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35KV ; 

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.


500_M2_bac nam.jpg

Đường dây siêu cao áp 500KV Bắc Nam (mạch 1)


images1928497_DongAnh_140617_2.JPG

Thi công Công trình Đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2


DZ 500 Son la Lai chau.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


TBA Son la.JPG

Trạm Biến áp 500KV Sơn La, Việt Nam


Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3883 2040 Fax: (84-8) 39303655
Email: xaylapdien4@vnn.vn
Website: http://www.pcc4.com.vn


Thang_11.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28-12-1987 trên cơ sở sáp nhập công ty Xây lắp điện 1 và công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 4. Đến năm 1988 theo QĐ số 63/1988/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp, công ty trở thành 1 trong 4 công ty xây lắp điện chuyên ngành của Quốc gia trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thực hiện tiến trình đổi mới doanh nghiệp theo QĐ số 35/2005/QĐ-BCN ngày 30-08-2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, Công ty Xây lắp điện 4 chuyển thành công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4). 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của Bộ công thương, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 KV, trong đó có đường dây 500 KV Bắc- Nam, Ô Môn- Nhà Bè, Cai Lậy- Long An, Thường Tín- Quảng Ninh.... các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...và gần 1000 công trình đường dây và trạm biến áp từ 35 kV-220 kV tại Việt Nam và nước bạn Lào. Bên cạnh các dự án điện, PCC4 còn thi công các công trình điện hạ thế, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống thông tin viễn thông, chế tạo các sản phẩm cột thép mạ kẽm và kết cấu bê tông ly tâm...đáp ứng thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 


THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu. 


VỐN ĐIỀU LỆ: 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; 

- Các công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước;

- Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép; 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế;

- Lọc dầu máy biến áp đến 500KV; 

- Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35KV ; 

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.


500_M2_bac nam.jpg

Đường dây siêu cao áp 500KV Bắc Nam (mạch 1)


images1928497_DongAnh_140617_2.JPG

Thi công Công trình Đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2


DZ 500 Son la Lai chau.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


TBA Son la.JPG

Trạm Biến áp 500KV Sơn La, Việt Nam


Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3883 2040 Fax: (84-8) 39303655
Email: xaylapdien4@vnn.vn
Website: http://www.pcc4.com.vn


Thang_11.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28-12-1987 trên cơ sở sáp nhập công ty Xây lắp điện 1 và công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 4. Đến năm 1988 theo QĐ số 63/1988/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp, công ty trở thành 1 trong 4 công ty xây lắp điện chuyên ngành của Quốc gia trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thực hiện tiến trình đổi mới doanh nghiệp theo QĐ số 35/2005/QĐ-BCN ngày 30-08-2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, Công ty Xây lắp điện 4 chuyển thành công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4). 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của Bộ công thương, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 KV, trong đó có đường dây 500 KV Bắc- Nam, Ô Môn- Nhà Bè, Cai Lậy- Long An, Thường Tín- Quảng Ninh.... các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...và gần 1000 công trình đường dây và trạm biến áp từ 35 kV-220 kV tại Việt Nam và nước bạn Lào. Bên cạnh các dự án điện, PCC4 còn thi công các công trình điện hạ thế, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống thông tin viễn thông, chế tạo các sản phẩm cột thép mạ kẽm và kết cấu bê tông ly tâm...đáp ứng thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 


THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu. 


VỐN ĐIỀU LỆ: 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; 

- Các công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước;

- Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép; 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế;

- Lọc dầu máy biến áp đến 500KV; 

- Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35KV ; 

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.


500_M2_bac nam.jpg

Đường dây siêu cao áp 500KV Bắc Nam (mạch 1)


images1928497_DongAnh_140617_2.JPG

Thi công Công trình Đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2


DZ 500 Son la Lai chau.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


TBA Son la.JPG

Trạm Biến áp 500KV Sơn La, Việt Nam


Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3883 2040 Fax: (84-8) 39303655
Email: xaylapdien4@vnn.vn
Website: http://www.pcc4.com.vn


Thang_11.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28-12-1987 trên cơ sở sáp nhập công ty Xây lắp điện 1 và công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 4. Đến năm 1988 theo QĐ số 63/1988/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp, công ty trở thành 1 trong 4 công ty xây lắp điện chuyên ngành của Quốc gia trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Thực hiện tiến trình đổi mới doanh nghiệp theo QĐ số 35/2005/QĐ-BCN ngày 30-08-2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, Công ty Xây lắp điện 4 chuyển thành công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4). 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự giúp đỡ của Bộ công thương, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 KV, trong đó có đường dây 500 KV Bắc- Nam, Ô Môn- Nhà Bè, Cai Lậy- Long An, Thường Tín- Quảng Ninh.... các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...và gần 1000 công trình đường dây và trạm biến áp từ 35 kV-220 kV tại Việt Nam và nước bạn Lào. Bên cạnh các dự án điện, PCC4 còn thi công các công trình điện hạ thế, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hệ thống thông tin viễn thông, chế tạo các sản phẩm cột thép mạ kẽm và kết cấu bê tông ly tâm...đáp ứng thi công các dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước. 


THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: Xây lắp các công trình đường dây và trạm đến 500 Kv; tổng thầu. 


VỐN ĐIỀU LỆ: 58.351.380.130 đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tỷ lệ góp vốn là 100% 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây lắp các công trình, đường dây và trạm biến áp đến 500kV; 

- Các công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng, thủy lợi, cấp thoát nước;

- Sản xuất cột điện, cột bê tông, cột điện thép; 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, thử nghiệm kết cấu kim loại các cột điện trung cao thế;

- Lọc dầu máy biến áp đến 500KV; 

- Tư vấn đầu tư khảo sát, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng công trình đường dây và trạm biến thế, biến áp đến 35KV ; 

- Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án về điện và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vận tải hàng hóa, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị, kho bãi;

- Kinh doanh các dịch vụ về du lịch, khách sạn, bất động sản.


500_M2_bac nam.jpg

Đường dây siêu cao áp 500KV Bắc Nam (mạch 1)


images1928497_DongAnh_140617_2.JPG

Thi công Công trình Đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2


DZ 500 Son la Lai chau.jpg

Công trình Đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu


TBA Son la.JPG

Trạm Biến áp 500KV Sơn La, Việt Nam